Hello!

ENGLISH BELOW

Narazili jste na stránku někoho, kdo se poslední tři roky pokoušel studovat film. V kombinaci s angličtinou, což se ukázalo jako velmi špatný nápad. Dotyčný někdo v současné době doufá, že se v průběhu tohoto roku stane nejen bakalářem, ale i magisterským studentem filmu A televize.

Tahle stránka funguje jako a) realizace vize o založení filmově a televizně orientovaného blogu, který nebude narušován hromadou osobních článků, a b) bič na autorku, aby se těm filmům, které vidí a má vidět ke státnicím skutečně věnovala a projevovala chování filmovědce.

Najdete tu jak filmové tak televizní záležitosti, nikoliv pouze recenze, ale i náhodné minianalýzky, postřehy, a pokud se stane ten zázrak a autorka se půjde socializovat do filmového prostředí, pak i reporty z festivalů nebo podobných záležitostí. Věnovat se budeme jak české, tak zahraniční kinematografii. Rádi bychom zabrousili i do námi nezmapovaných vod, tedy ne vždy úplně mainstream.

Zároveň je tu reálná hrozba toho, že blog bude dvojjazyčný. Autorka se prostě nedokáže vzdát své angličtiny a nejradši by ho vedla v angličtině celý, ale potřebuje procvičovat používání akademických termínů v češtině. Protože to neumí. Což není dobré.

Držte autorce palce. Děkujeme pěkně.

* * *

You stumbled upon a website belonging to someone who´s been trying to study film for the past three years. Combined with English Philology which turned out to be a very bad idea. At the moment this someone is hoping to not only finish their Bc. studies but also become a student in the Master Degree in Film and Television Studies, during this year.

This website functions both as a realization of the idea of having a film and TV oriented blog not disrupted by a bunch of personal articles, and a way to force the author to actually watch and think about the movies she has to watch for the state exams, and actually behave like a film scientist (I´m like 70% sure that is not what they are called but you know what I mean.).

You´ll find here both film and television stuff, not only reviews but random analyzes, ideas, and if a miracle happens and the author will actually socialize in some film-related environment, then a report from festivals or similar events. The blog will take a look at czech cinema as well as the foreign, even some mysterious waters hopefully, that is not only mainstream.

There is a clear threat of this site being written in two language. The author just can´t give up her English and she would definitely prefer to do it all in English, but she needs to practice using czech academic film vocabulary. because she´s horrible at it. And that ain´t good.

So wish her luck. Thank you very much.

Advertisements

One thought on “Hello!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s